Co zrobiłośmy przez ostatni rok?


Co zrobiłośmy przez ostatni rok?

Minął rok od czasu zorganizowania Ciepłego Queeru, czyli wigilii grudniowej w 2022 roku i styczniowej w 2023 roku, wsparciowej dla osób queerowych, które nie mogły tego czasu spędzić z rodziną. Było to wydarzenie zaplanowane w centrum OCSK Postój.

Niestety do drugiego terminu tego spotkania nie doszło z powodu ataku faszystowskieo na Postój. Od tego czasu całkowicie zaangażowałyśmy się w pomoc temu centrum. Zorganizowałyśmy zrzutki, pracowałyśmy fizycznie na miejscu, aplikowałyśmy o darowizny kryzysowe. Dzięki takiej wspólnej pracy wielu osób udało się przywrócić Postój do działania po kwartale braku aktywności.

Po pomocy Postojowi regenerowałyśmy się, by już na początku lipca zorganizować Oddolne Dni Wspólnoty – przeprowadzenie warsztatów artystycznych, migowych, o cyberbezpieczeństwie, emocjonalnych oraz zawieszenie sąsiedzkiej galerii sztuki na palisadzie Postoju.

Nieco przed zorganizowaniem Oddolnych Dni Wspólnoty wygraliśmy dotację Mikrogrant! Dzięki temu przeprowadziłyśmy na początku września projekt Festiwal Samopomocy – warsztaty artystyczne, z pierwszej pomocy, z porozumienia bez przemocy. Była wtedy kuchnia społeczna, był wykład z dyskusją na temat idei samopomocy, a na koniec trzy świetne koncerty: Duns, Susk, Di libe brent wi a nase Szmate!

I tak, na koniec roku 2023, wspólnie z Kulturą Równości zorganizowałyśmy wigilię w Równym Miejscu, niemal podobną co w roku 2022 w Postoju.

A poza wydarzeniami otwartymi: pomogłyśmy przeprowadzić skargę na proces terapeutyczny, wspieramy trans chłopaka w pozwie sądowym o ustalenie płci, zainterweniowałyśmy do Gazety Wyborczej o skandaliczny artykuł w temacie ADHD, wspieramy kilka osób w procesie zmiany imienia w USC.

Roku 2024 zapowiada się równie pracowicie! Zrobimy równie dużo i może więcej! Zapraszamy do współpracy, wolontariacie, do wspólnych działań!

Skip to content