Gazeta Wyborcza i wpis o farmakoterapii ADHD


Medialnego żerowania na sensacjach, potęgowania konfliktów, i walki o zasięgi ciąg dalszy.

Powstał szkodliwy społecznie artykuł, opublikowany w Gazecie Wyborczej, o farmakoterapii dla osób zdiagnozowanych w spektrum ADHD. Terapia lekowa w tym artykule jest stygmatyzowana. Bez podparcia treści tekstu jakimkolwiek badaniem lub konsultacją naukową.

Znany lekarz psychiatrii Jarosław Jóźwiak trafnie, w naukowy sposób prostuje kłamstwa z artykułu Wyborczej. Ta w odpowiedzi na słuszny protest czytelników zaprasza go do publikacji własnego artykułu w gazecie, nie usuwając tego szkodliwego. Udając tym samym pluralizm i dialog, realnie jednak generując konflikt i zarabiając na krzywdzie. (poniżej treść)

Domagamy się usunięcia szkodliwego tekstu Gazety Wyborczej oraz przede wszystkim przekazanie zarobionych na sensacji i krzywdzie pieniędzy organizacjom pomagającym osobom z ADHD.

Przeprosiny, publikacje artykułów przeciwnych temu szkodliwemu i inne kroki medialne są dalszym ciągiem nastawionej tylko na zysk polityki generowania sensacji i konfliktów stosowanej przez Gazetę Wyborczą od lat.
Przez takie praktyki ucierpiały osoby z społeczności lGBTQ, aktywistki społeczne, osoby z depresją it’d.

Dość tego!
Zachęcamy do anulowania subskrypcji gazety wyborczej, korzystania z metod obejścia paywalli i używania wtyczek usuwających reklamy.


Treść listu lekarza psychiatrii:

„Szanowny Panie Redaktorze,
Jestem lekarzem psychiatrą, zajmuję się ADHD u dorosłych. Dziś z ogromnym zaskoczeniem przeczytałem Pana artykuł w GW z dnia 8 grudnia 2023 pt. „Biorą leki jak cukierki”.
Artykuł zawiera tak wiele nieprawdziwych tez i wyraźnych (negatywnych) podtekstów, że nie mogę uwierzyć, iż ukazał się, i to w druku, w tak popularnej gazecie. Niestety tego typu insynuacje i teorie bardzo negatywnie wpłyną na wiele osób, które będą się bały leczyć lub nie będą „wierzyć” w medycynę opartą na faktach. Polska, zgodnie z publikacją Widding-Havneraas et al. (2022), jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem rozpoznawania ADHD (wśród krajów raportujących). Pana artykuł walnie przyczynia się do tego stanu.
Postaram się wykazać kilka najważniejszych przekłamań. Cytuję poniżej fragmenty Pana artykułu.
„W ADHD znajdują wytłumaczenie dla codziennych problemów”. Rozumiem, że Pan Redaktor uważa, że osoby z ADHD szukają „wytłumaczenia” dla swoich problemów, tzn. te problemy nie są realne? Zgodnie z publikacją WHO (GBD 2019 Mental Disorders Collaborators, 2022), porównującą wpływ 12 najczęstszych zaburzeń psychicznych na przeżycie i jakość życia, ADHD to zaburzenie o największym negatywnym wpływie. Ma ono ponad 11x większy negatywny wpływ na życie niż depresja, ponad 3x większy wpływ niż schizofrenia, 1,5x większy niż idiopatyczna niepełnosprawność intelektualna.
Dlatego w Europejskim Konsensusie w sprawie Diagnostyki i Leczenia ADHD u Dorosłych (Kooij, 2019) stwierdzono: <“Upośledzenia związane z ADHD na przestrzeni życia są imponujące. ADHD wiąże się z trudnościami w nauce, porzucaniem szkoły, słabymi wynikami w pracy [126], częstymi zmianami pracy [127], chronicznym zmęczeniem [128], problemami finansowymi, hazardem i nadużywaniem Internetu [129,130], wypadkami domowymi i drogowymi prowadzącymi do zwiększonej śmiertelności [[131], [132], [133]], trudnościami w relacjach i przemocą ze strony partnera [134,135], wczesnym uzależnieniem [136], ciążami u nastolatek i większą częstością chorób przenoszonych drogą płciową [137,138], dwukrotnym wzrostem częstości palenia papierosów [[131], [132], [133]] 139], zwiększoną liczbą prób samobójczych i samookaleczeń wśród młodzieży [140,141] oraz zwiększoną przestępczością [142,143].>
„Dziś szacuje się, że choroba dotyka od 2 do nawet 8 proc. populacji”. Przede wszystkim ADHD to nie choroba. Proszę mi wierzyć, różnica nie jest semantyczna. Zgodnie z europejską klasyfikacją ICD, ADHD to „zaburzenie neurorozwojowe”.
„Mniej więcej w tym samym czasie (lata 60.) badacze zorientowali się, że jeszcze lepiej działają sole amfetaminy”. Amfetamina została po raz pierwszy w ADHD zastosowana w 1937 r. (Bradley, 1937).
„W 2015 r. „The New York Times” ostrzegał, że adderal (właściwie: Adderal, to nazwa własna) stał się ulubionym stymulantem pracowników biurowych i studentów”. Nie rozumiem związku. Czy artykuł dotyczy leczenia ADHD za pomocą amfetaminy, czy nadużywania amfetaminy przez osoby bez ADHD? Czy Pan Redaktor obarcza osoby z ADHD odpowiedzialnością za niezgodne z przeznaczeniem stosowanie leku przez inne osoby? Pomijam już fakt, że osobom bez ADHD amfetamina i pochodne nie pomagają w „nauce, ciężkiej pracy”, tylko szkodzą (Bowman, 2023)
„Kto nie chce, by ten stan euforii ustępował, musi przyjmować coraz więcej i więcej”. Skąd ta wiedza? Od „Natalii” z facebooka nadużywającej leku? Metylofenidat stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza nie powoduje euforii, co zaświadczą Panu dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce. Znowu: czy obarcza ich Pan odpowiedzialnością za nieodpowiedzialne stosowanie przez niektórych? Zapewniam Pana, że „wciąganie nosem” nie jest prawidłową ani tym bardziej zalecaną drogą przyjmowania leku.
„…o uzależnienie nie jest trudno, bo substancja oddziałuje – podobnie jak np. kokaina czy mefedron – na układ dopaminergiczny”. Jest dokładnie na odwrót. Stosowanie metylofenidatu i amfetaminy CHRONI osoby z ADHD przed uzależnieniem. Żeby nie było żadnych wątpliwości, w tym przypadku dam pierwszych lepszych pięć cytowań: Chang, 2015; Rezaei, 2015; Konstenius, 2014; Manni, 2019; Ozgen, 2021.
„…stąd poczucie euforii i napędzenia do działania” – jak już mówiłem, metylofenidat u osób z ADHD w dawkach terapeutycznych nie powoduje euforii.
„Najpierw pod tym kątem pacjenta bada psycholog, dając mu do wypełnienia kwestionariusz DIVA-5”. Kwestionariusz DIVA-5 nie ma żadnej wartości diagnostycznej wypełniany samemu. (Kooij, 2010).
Podsumowując, uważam, że opublikowanie Pana artykułu wyrządzi ogromną krzywdę wielu ludziom, którzy zmagają się codziennie z dużym cierpieniem. Od najmłodszych lat, po wiek dojrzały. Prowadzę szereg grup i kanałów edukacyjnych, na których Pana artykuł wywołał wiele wzburzenia i poczucia krzywdy u osób zmagających się z ADHD. Wydaje się słusznym, aby dokonali Państwo sprostowań, choćby za przywołanym przeze mnie piśmiennictwem.
Nigdy nie sądziłem, że przeczytam taki artykuł w Gazecie Wyborczej.
Dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak, psychiatra, prezes Stowarzyszenia Bliżej ADHD
Literatura
Widding-Havneraas T, Markussen S, Elwert F, Lyhmann I, Bjelland I, Halmøy A, Chaulagain A, Ystrom E, Mykletun A, Zachrisson HD. Geographical variation in ADHD: do diagnoses reflect symptom levels? Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023 Sep;32(9):1795-1803. doi: 10.1007/s00787-022-01996-7. Epub 2022 May 18. PMID: 35585272; PMCID: PMC10460326.
GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Psychiatry. 2022 Feb;9(2):137-150. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00395-3. Epub 2022 Jan 10. PMID: 35026139; PMCID: PMC8776563.
Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, Jaeschke R, Bitter I, Balázs J, Thome J, Dom G, Kasper S, Nunes Filipe C, Stes S, Mohr P, Leppämäki S, Casas M, Bobes J, Mccarthy JM, Richarte V, Kjems Philipsen A, Pehlivanidis A, Niemela A, Styr B, Semerci B, Bolea-Alamanac B, Edvinsson D, Baeyens D, Wynchank D, Sobanski E, Philipsen A, McNicholas F, Caci H, Mihailescu I, Manor I, Dobrescu I, Saito T, Krause J, Fayyad J, Ramos-Quiroga JA, Foeken K, Rad F, Adamou M, Ohlmeier M, Fitzgerald M, Gill M, Lensing M, Motavalli Mukaddes N, Brudkiewicz P, Gustafsson P, Tani P, Oswald P, Carpentier PJ, De Rossi P, Delorme R, Markovska Simoska S, Pallanti S, Young S, Bejerot S, Lehtonen T, Kustow J, Müller-Sedgwick U, Hirvikoski T, Pironti V, Ginsberg Y, Félegyházy Z, Garcia-Portilla MP, Asherson P. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry. 2019 Feb;56:14-34. doi: 10.1016/j.eurpsy.2018.11.001. Epub 2018 Nov 16. PMID: 30453134.
Bradley C. (1937) Behaviour of children receiving Benzedrine. Am J Psychiat 94: 577–585
Bowman E, Coghill D, Murawski C, Bossaerts P. Not so smart? „Smart” drugs increase the level but decrease the quality of cognitive effort. Sci Adv. 2023 Jun 16;9(24):eadd4165. doi: 10.1126/sciadv.add4165. Epub 2023 Jun 14. PMID: 37315143; PMCID: PMC10266726.
Chang Z, Lichtenstein P, Halldner L, D’Onofrio B, Serlachius E, Fazel S, Långström N, Larsson H. Stimulant ADHD medication and risk for substance abuse. J Child Psychol Psychiatry. 2014 Aug;55(8):878-85. doi: 10.1111/jcpp.12164. Epub 2013 Oct 25. PMID: 25158998; PMCID: PMC4147667.
Rezaei F, Emami M, Zahed S, Morabbi MJ, Farahzadi M, Akhondzadeh S. Sustained-release methylphenidate in methamphetamine dependence treatment: a double-blind and placebo-controlled trial. Daru. 2015 Jan 15;23(1):2. doi: 10.1186/s40199-015-0092-y. PMID: 25588930; PMCID: PMC4298048.
Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, Beck O, Philips B, Franck J. Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder and drug relapse in criminal offenders with substance dependence: a 24-week randomized placebo-controlled trial. Addiction. 2014 Mar;109(3):440-9. doi: 10.1111/add.12369. Epub 2013 Dec 1. PMID: 24118269; PMCID: PMC4226329.
Manni C, Cipollone G, Pallucchini A, Maremmani AGI, Perugi G, Maremmani I. Remarkable Reduction of Cocaine Use in Dual Disorder (Adult Attention Deficit Hyperactive Disorder/Cocaine Use Disorder) Patients Treated with Medications for ADHD. Int J Environ Res Public Health. 2019 Oct 15;16(20):3911. doi: 10.3390/ijerph16203911. PMID: 31618876; PMCID: PMC6843793.
Özgen H, Spijkerman R, Noack M, Holtmann M, Schellekens A, Dalsgaard S, van den Brink W, Hendriks V. Treatment of Adolescents with Concurrent Substance Use Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. J Clin Med. 2021 Aug 30;10(17):3908. doi: 10.3390/jcm10173908. PMID: 34501355; PMCID: PMC8432200.
Kooij, JJS. Adult ADHD. Diagnostic Interview for ADHD in Adults 2.0 (DIVA 2.0). Diagnos- tic assessment and treatment. Pearson Assess- ment and Information BV, Amsterdam, 2010.”

Skip to content