Kategoria: fs

 • Mutual Aid Day

  UA, PL, RU: another languages The festival called „Mutual Aid Day” is a free event that promotes mutual help in our everyday lives. Event on Radar: https://squ.at/r/9k6nEvent on CoWeWro: https://cowewro.pl/event/festiwal-samopomocy-4437Facebook event: https://fb.me/e/3QmkhPh72 It will take place on Saturday, September 2, 2023, from 11 am, at the „Postój” Social and Cultural Center at Metalowców 59b Wrocław…

 • Фестиваль Самопомощи

  UA, PL, EN: Другие языки Фестиваль под названием „День самопомощи” – бесплатное мероприятие, котороепопуляризирует взаимопомощь в нашей повседневной жизни. Событие на Radar: https://squ.at/r/9k6nСобытие на CoWeWro: https://cowewro.pl/event/festiwal-samopomocy-4437Событие в Facebook: https://fb.me/e/3QmkhPh72 Он состоится в субботу, 2 сентября 2023 года, в 11:00 в Независимом социально-культурномцентре „Postój” по адресу Metalowców 59b Wrocław Kuźniki. Во время мероприятия состоятся художественно-творческие мастер-классы…

 • Фестиваль Самопомочі

  EN, RU, PL: Інші мови Фестиваль під назвою „День самодопомоги” – безкоштовний захід, який популяризуєвзаємодопомогу в нашому повсякденному житті. Подія на Radar: https://squ.at/r/9k6nПодія на CoWeWro: https://cowewro.pl/event/festiwal-samopomocy-4437Подія у Facebook: https://fb.me/e/3QmkhPh72 Він відбудеться у суботу, 2 вересня 2023 року, об 11:00, у Незалежному соціально-культурномуцентрі „Postój” за адресою Metalowców 59b Wrocław Kuźniki. Під час заходу відбудуться дружні до…

 • Festiwal Samopomocy

  UA, EN, RU: pozostałe języki Festiwal o nazwie „Dzień Samopomocy” jest bezpłatnym wydarzeniem, które promouje pomoc wzajemną w naszym codziennym życiu. Wydarzenie na Radarze: https://squ.at/r/9k6nWydarzenie na CoWeWro: https://cowewro.pl/event/festiwal-samopomocy-4437 Wydarzenie na Facebook: https://fb.me/e/3QmkhPh72 Odbędzie się w sobotę, 2 września 2023 roku, od godziny 11, w Oddolnym Centrum Społeczno Kulturalnym „Postój” pod adresem Metalowców 59b Wrocław Kuźniki.…


Skip to content