Pomoc

Baza jest aktualizowana na bieżąco. Jeżeli zauważysz błąd lub chcesz by jakieś miejsce/telefon zostało dodano, napisz na: info@wspolneoparcie.org

Godziny podane są dla Czasu Środkowoeuropejskiego Standardowego (lub Letniego) – CE(S)T, UTC/GMT +1 godzina (lub +2 godziny dla Letniego).


Zagrożenie zdrowia lub życia | Aborcja | Uzależnienia | HIV, AIDS, kiła, HCV | Wsparcie prawne | Wsparcie migracyjne | Ogólne wsparcie | Inne listy telefonów lub grup pomocowych

Zagrożenie zdrowia lub życia

Numer raturnkowy
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Telefon: 112

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Telefon: 116 111
Czynne: bezpłatnie, 7 dni w tygodniu, całą dobę
https://116111.pl/

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Telefon: 116 123
Czynne: bezpłatnie, 7 dni w tygodniu, w godzinach 14.00–22.00
https://psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Telefon pomocowy Federa w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
Federa Fundacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Telefon: +48 501 694 202 , +48 663 107 939
https://federa.org.pl/aborcja-poradnik

Telefon dla kobiet doświadczających przemoc
Feminoteka
Telefon: +48 888 883 388
Czynne: poniedziałek-piątek, 11:00-19:00
Телефон Для Жінок, Які Зазнають Насильства
Контакти: +48 888 88 79 88
Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00
https://feminoteka.pl/

Antyprzemocowa linia pomocy
Sexed
Telefon: +48 720 720 020
Czynne: od poniedziałku do piątek w godzinach 16:00 do 20:00
https://www.sexed.pl

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Telefon: +48 226 687 000
Czynne: codziennie w godzinach 08:00 – 20:00
https://www.niebieskalinia.pl/jak-pomagamy/poradnia-telefoniczna

Akson stowarzyszenie pomocy we Wrocławiu
Pomoc dzieciom, rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonym przestępstwem, ofiarom przemocy domowej.
https://www.akson.org.pl/

Aborcja

Antykoncepcja dzień po, EllaOne
http://jaroslawgornicki.pl/ellaone/

Dolnośląskie wsparcie w antykoncepcji awaryjnej lub info o aborcji farmakologicznej:
wolnywybor_wro@riseup.net
https://wolnywyborwro.noblogs.org

Potrzeba zastosowania antykoncepcji awaryjnej, korzystając z ogólnopolskiego i międzynarodowego wsparcia
dzienpo@riseup.net

Telefon aborcyjny: +48 222 922 597 , kontakt@aborcyjnydreamteam.pl

Aborcja za granicą
https://aborcyjnydreamteam.pl/aborcja-za-granica/
– Abortion Network Amsterdam (ANA) – abortionnetwork.amsterdam
– Ciocia Basia – facebook.com/ciociabasiaberlin
– Ciocia Czesia – ciociaczesia.pl
– Ciocia Wienia – facebook.com/ciociawienia

Forum Kobiet W Sieci – wymiana informacji na temat aborcji. Kobiety w Sieci to organizacja zajmująca się edukacją, osób dorosłych, związaną z szeroko rozumianymi prawami reprodukcyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem prawa do aborcji.
https://www.maszwybor.net

Uzależnienia

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
Telefon: +48 800 199 990
Czynne: codzienne od 16:00 do 21:00

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne
Telefon: +48 801 889 880
Czynne: codzienne od 17:00 do 22:00

Fundacja Salida we Wrocławiu
Telefon interwencyjny dla osób nieutrzymujących abstyencji
Telefon: +48 668 351 313
Czynne: codziennie w godzinach 10:00 do 22:00
http://fundacjasalida.pl/?page_id=53
Interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, prawne
W ramach interwencji nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. Interwent kryzysowy jest dostępny w tej poradni również w weekendy: sobota i niedziela w godzinach 12:00 do 15:00. Więcej szczegółów jest do znalezienia pod numerem: +48 713 070 149
http://fundacjasalida.pl/?page_id=280
http://fundacjasalida.pl

Państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych
Placówki lecznictwa z podzialem na wojewodztwa.
https://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa

HIV, AIDS, kiła, HCV

„Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem kontaktu seksualnego, okołoporodowo albo w konsekwencji ekspozycji na wydzieliny albo tkanki zawierające wirusa.” – https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludzki_wirus_niedoboru_odporności

Projekt Test: Zamówienie bezpłatnego testu na obecność wirusa HIV
https://projekttest.pl/#test
Projekt Test: Całodobowy telefon zaufania 24h
Telefon AIDS: +48 226 928 226
Telefon AIDS Zielona Linia: +48 226 213 367
Projekt Test: Telefon zaufania
Masz pytania potrzebujesz wsparcia albo chcesz po prostu z kimś porozmawiać?
Telefon: +48 800 141 423
Czynne: poniedziałki, środy w godzinach od 16:00 do 19:00, w piątki w godzinach od 16:00 do 20:00

Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem”
Adres: Wszystkich Świętych 2a, 50-136 Wrocław
Telefon: +48 713 560 780
Bezpłatne: poradnia Metadonowa, poradnia medycyny podróży, punkt Szczepień, poradnia HIV/AIDS, badanie w kierunku zakażenia HIV, informacje o PrEP, poradnia chorób zakaźnych, Infolinia HCV.
http://podwale-siedem.pl/

Wsparcie prawne

Dolnośląski telefon antyrepresyjny Iglica: +48 718 810 325

Telefon pomocowy – infolinia prawna dla wszystkich osób
Federa Fundacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Telefon: +48 573 185 626 , e-mail: INFOLINIAPRAWNA@FEDERA.ORG.PL
Czynne: w dniach poniedziałek, środa, piątek, w godzinach 17.00 do 21.00
https://federa.org.pl/infolinia-prawna-pol-ukr

Telefoniczny i e-mailowy dyżur prawny
Centrum Praw Kobiet
Telefon: +48 226 213 537 (alternatywa, jeśli wystąpi awaria oficjalnej linii telefonicznej: +48 509 790 232)
Czynne: czwartek w godzinach 12:00 do 18:00
porady.prawne@cpk.org.pl
https://cpk.org.pl/pomoc/pomoc-telefoniczna/

Wsparcie migracyjne

Fundacja Ocalenie
Pomoc osobom cudzoziemczym, uchodźczym, w tym pomoc dzieciom. Centra pomocowe w Łomży i Warszawie. Bezpłatne lekcje języka polskiego. Poszukiwanie pokoi i mieszkań. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych antydyskryminacyjnych.
https://ocalenie.org.pl/

No Borders Team
Oddolna grupa anarchistyczna ratująca osoby uchodźcze na granicy białoruskiej i ukraińskiej
https://nobordersteam.noblogs.org/

Ogólne wsparcie

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Telefon: +48 800 121 212
Czynne: całodobowo
https://800121212.pl/

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Telefon: +48 800 676 676
Czynne: w poniedziałek od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00

Linia wsparcia
Olsztyński Marsz Równości
Telefon: +48 605 992 983
Czynne: poniedziałek 17:00-18:00

Telefon zaufania w kryzysie psychologicznym, przemocy, konfliktów, chęci edukacji
Federa Fundacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Telefon: +48 226 359 295
Czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 do 20:00
Wsparcia psychologiczne, porady ginekologicznych i z zakresu edukacji seksualnej
https://federa.org.pl/grafik-tz

Telefon pomocowy i helpdesk dla mężczyzn
Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
Telefon: +48 608 271 402 , E-mail: biuro@fundacjaipw.org
Czynne: czwartki, w godzinach 19:00-21:00
https://www.fundacjaipw.org

Młodzieżowy Telefon Zaufania Grupy Ponton
Grupa Ponton
Telefon: +48 226 359 392
https://ponton.org.pl/telefon-zaufania/

Pomoc telefoniczna / mailowa
Centrum Praw Kobiet
Telefon: +48 600 070 717 , e-mail: pomoc@cpk.org.pl , porady.psychologiczne@cpk.org.pl
Czynne: codziennie całą dobę
https://cpk.org.pl/pomoc/pomoc-telefoniczna/

Telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie
Fundacja nagle sami
Telefon: +48 800 108 108
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 20:00

Telefoniczne zgłoszenie zaginięcia
Fundacja Itaka
Telefon: +48 226 547 070
Czynne: całodobowo, 7 dni w tygodniu
http://www.zaginieni.pl

Projekt Wsparcia LGBT+ MOPS Wrocaw
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Telefon: +48 800 292 137
https://www.mops.wroclaw.pl/aktualnosci/informacje/1860-projekt-wsparcia-lgbt

Kultura Równości we Wrocławiu
Pomoc psychologiczna, prawna, sekspozytywna, pokój interwencyjny, mieszkanie interwencyjne.
https://kulturarownosci.org/pomoc/

Fundacja NON LICET we Wrocławiu
Pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy domowej i kryzysu psychicznego.
https://www.nonlicet.pl

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Centrum Zdrowia Psychicznego
Pomoc dorosłym osobom, mieszkajcym w dzielnicy Wrocław Psie Pole, w rozwiązywaniu różnorodnych kryzysów i zaburzeń zdrowia psychicznego. Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejek.
https://www.dczp.wroclaw.pl/czp-menu/o-czp-menu

Fundacja PRESTO
Adres: Łukasińskiego 10. Telefon: +48 729 970 808.
Czynne: wtorki (czasami także środy) 10:00-13:30: darmowe wydawki jedzenia, głównie z sieci Biedronka. Dużo owoców, warzyw, wypieków i mięsa. Trochę produktów suchych.
Czynne: wtorki i czwartki 9:30-11:00: bezpłatny warsztat krawiecki, można zostawić rzeczy do naprawy, można umówić się na naukę szycia.

Trans-Fuzja
Konsultacje psychologiczne online: psycholog@transfuzja.org
https://www.transfuzja.org/pomoc

Lekarze Kobietom
Pomoc w dostępie do antykoncepcji awaryjnej. Dane kontaktowe do osób lekarskich przekazywane są bezpośrednio zgłaszającym się osobom w sytuacji awaryjnej.
https://lekarzekobietom.pl/
https://lekarzekobietom.pl/jestem-pacjentka/lista-lokalizacji/

Queerowy Maj
Rozmowa online z osobą psychologiczną w każdy poniedziałek w godzinach od 16 do 19. Można też zgłaszać się na wsparciowego maila: wsparcie@queerowymaj.org
https://www.facebook.com/queerowymaj

Miłość nie wyklucza
https://mnw.org.pl/pomoc/

Kampania przeciw homofobii
https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/
https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-prawna/
https://kph.org.pl/pomoc/biblioteka-i-pomoc-w-badaniach-naukowych/

Lambda Warszawa
http://lambdawarszawa.org/pomoc/

TYTOTU
Zdrowie seksualne, zdrowie seksualne MSM, edukacja seksualna, zdrowie psychiczne, uzależnienia, grupa wsparcia. Zawsze bezpłatnie.
https://tytotu.pl/

Fundacja zaginieni
https://fundacjazaginieni.pl/

Inne listy telefonów lub grup pomocowych

OIK – Ośrodki Interwencji Kryzysowej w Polsce, mapa
http://www.oik.org.pl/

Oficjalny portal internetowy Wrocławia – infolinie i potrzebne numery
Numery telefonów i infolinie, gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć pomoc.
https://www.wroclaw.pl/portal/przemoc-infolinia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – placówki dla osób w kryzysie bezdomności
https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/placowki-dla-bezdomnych

Bezpłatne miejsca pomocowe dla osób w kryzysie samobójczym:
https://zwjr.pl/bezplatne-miejsca-pomocowe

Baza miejsc pomocowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: https://www.niebieskalinia.pl/jak-pomagamy/baza-miejsc-pomocowych

Bezpłatne numery pomocowe grupy Życie Jest Warte Rozmowy
https://zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

Fundacja Tęcza Po Burzy – mapa wsparcia
https://www.teczapoburzy.com/mapa-wsparcia

Skip to content